Пропуснете до съдържание

Как избираме нашите съставки?

Безопасността на продуктите е нашият основен приоритет. Нашите продукти за грижа за дома и за лична грижа се използват ежедневно от милиони хора по целия свят. Хората ни се доверяват за това, че предоставяме продукти, които са безопасни за тях, техните семейства и околната среда.

Нашите стандарти за съставки

Нашите стандарти за съставки се определят от три ключови фактора: законите и разпоредбите, нашите вътрешни оценки за безопасност и променящите се предпочитания на потребителите.

Като минимум ние гарантираме, че нашите продукти отговарят на изискванията на приложимото законодателство. В няколко области ние задаваме нашите стандарти на по-високо ниво в сравнение със стандартите, които изисква законодателството. В тези случаи очакваме също и от нашите доставчици и партньори да спазват изискванията на тези стандарти. По същия начин, когато придобиваме нова търговска марка или компания, ние полагаме усилия, за да гарантираме, че те спазват изискванията на нашите стандарти възможно най-скоро.

Прилагаме едни и същи стандарти навсякъде по света, където се произвеждат, продават или използват нашите продукти. Нашите стандарти непрекъснато се преразглеждат и актуализират в контекста на новата информация, която се появява.

Разберете повече в „Отговори на вашите въпроси относно съставките“.

Компетентност по отношение на безопасността и опазването на околната среда

Unilever разполага със специален Център за осигуряване на безопасност и околна среда (SEAC) с около 200 служители, включително учени, признати за водещи в своята област.

Основната цел на екипа на SEAC е да извършва оценки на продуктите на Unilever за безопасност и екологична устойчивост, за да осигури тяхната безопасност за хората, които ги използват, нашите служители и околната среда.

Осигуряване на безопасност и устойчивост чрез отлични научни постижения и сътрудничество

Освен че провеждаме свои новаторски научни изследвания, ние работим също в тясно сътрудничество с водещи авторитети по целия свят, включително регулатори, учени в правителствени органи и експерти от академичните среди. Благодарение на това сътрудничество ние винаги използваме най-съвременните научни постижения в нашите оценки на безопасността и екологичната устойчивост.

Нашите оценки за безопасност и устойчивост

От първоначалната блестяща идея за един нов продукт до неговото създаване, продажби, унищожаване, нашите учени в SEAC участват във всяка стъпка, за да напътстват екипите ни за безопасност и екологична устойчивост.

Преди да пуснем един продукт на пазара, нашите учени в SEAC работят съвместно с екипи в целия Unilever за оценка на безопасността на продукта и влиянието му върху околната среда.

Използваме международно признати оценки за безопасност и устойчивост, които отчитат технологията на продукта, неговите съставки и начина, по който той ще се използва.

Разбиране по отношение на опасността, излагането и риска

Нашата оценка за безопасност взема под внимание два ключови фактора – опасност и излагане – при определянето на нивото на риска на една съставка или продукт.

Потенциалните опасности са навсякъде около нас и понякога на места, където най-малко ги очакваме.

Цианидът например е опасен химикал, който може да се отдели при консумиране на ябълкови семки.

Знаем, че цианидът е опасен, но благодарение на изключително ниските нива, които се освобождават и на които сме изложени, след като случайно изядем няколко ябълкови семки, той не представлява опасност.

Оценката за излагане на опасност е особено важна при избора на съставки, както и за да се гарантира, че те се използват на правилните нива, за да са безопасни и ефикасни.

Когато извършваме оценка на излагането на един продукт, ние отчитаме количеството продукт, което вероятно се използва всеки път, както и продължителността и честотата на употреба. Включваме също и вероятността за предвидима неволна употреба на продукта, например използването на душ гел за измиване на коса.

Гарантирайки, че нивата на излагане на един продукт са значително под тези, които може да причинят вреди, ние можем да сме сигурни, че нашите продукти са безопасни са хората, които ги използват, нашите служители и околната среда.

Ние извършваме оценка на всяка нова информация за съставките. Ако тази информация променя предишната ни оценка на риска, винаги предприемаме мерки.

Ние ви слушаме

От време на време някои хора, които използват нашите продукти, споделят с нас, че биха предпочели да произвеждаме определени продукти без определени съставки. Всички съставки във всички наши продукти са безопасни. Въпреки това, ако е налице подходяща алтернативна съставка, ние винаги обмисляме подмяна.

В случай че имате каквито и да било въпроси относно която и да било съставка в нашите продукти, моля, свържете се с нас.

Back to top