Пропуснете до съдържание

Отговори на вашите въпроси относно съставките


Често получаваме въпроси относно съставките, които използваме в нашите продукти. Съвсем естествено е да се интересувате от продуктите, които използвате у дома и поставяте върху тялото си.

Ние се ангажираме да ви предоставим отговори на въпросите защо използваме определени съставки, каква е тяхната роля и дали са безопасни.