Пропуснете до съдържание

Метилизотиазолинон (MI)

Използваме консерванти, за да поддържаме продуктите за лична грижа в добро състояние: без тях те могат да се развалят от бактериите, дрождите и плесента. 

Миене на насапунисани ръце

Метилизотиазолинонът (MI) е обичаен консервант, който се използва в индустрията за лична грижа, но понастоящем има опасения, че той може да предизвика алергии при някои хора. Ние отстранихме MI от голяма част от нашите продукти за лична грижа без отмиване. При продуктите за лична грижа с отмиване ние намаляваме нивата на MI на глобално ниво, за да отговорим на новите регулаторни изисквания.

В продуктите ни за лична грижа наличието на MI е посочено в списъка със съставки, така че всеки, който е алергичен към MI, да може да избегне употребата на продукта. Ние ще продължим да следим развитието на научните изследвания, за да гарантираме безопасността, ефикасността и пълното съответствие на всички наши продукти с регулаторните изисквания.

Отговори на вашите въпроси

Какво представлява MI?

MI представлява прозрачна, безцветна течност, която е разтворима във вода. Той подобрява безопасността и срока на годност на продуктите, като предотвратява развитието на бактерии, дрожди и плесен. Без консерванти като MI продуктите може да започнат да миришат неприятно, да променят цвета си или да развият плесен, която да генерира опасни за здравето токсини.

MI причинява ли алергии?

Повечето хора, които използват продукти, съдържащи MI, нямат алергични реакции. След като дерматолозите изразиха опасения обаче, че MI може да предизвика кожни алергии при нарастващ брой хора, нашият Център за осигуряване на безопасност и околна среда (SEAC) направи преглед на всички съответни клинични данни. В резултат на това ние предприехме поетапното му премахване от продуктите ни за лична грижа без отмиване и намаляваме нивата му в продуктите за лична грижа с отмиване.

Back to top