Пропуснете до съдържание

Триклозан и триклокарбан

Чрез употребата си в пасти за зъби, води за уста, сапуни, дезодоранти и почистващи продукти антибактериалните съставки помагат за поддържането на здраво тяло и чисти домове.

Усмихнато момче протяга насапунисани ръце

Триклозан и триклокарбан са две често обсъждани антибактериални съставки. Използваме ги от много години заради ползите им за здравето и хигиената и сме уверени, че те са безопасни. За да отговорим на предпочитанията на потребителите обаче идентифицирахме алтернативни безопасни и ефикасни съставки.

През 2015 г. преустановихме производството на продукти за грижа и почистване на кожата, които съдържат триклозан, и се ангажирахме поетапно да премахнем триклозан и триклокарбан от всички наши продукти до края на 2018 г. Постигнахме тази цел за всички наши съществуващи продукти.

В нашите сапуни, пасти за зъби, продукти за миене на ръце и течности за баня подменихме триклозан и триклокарбан с редица алтернативни, включително естествени и вдъхновени от природата антибактериални съставки.

Отговори на вашите въпроси

Какво представляват триклозан и триклокарбан?

Триклозан и триклокарбан се използват в продуктите за грижа за дома, лична грижа и козметика от много години. Двете съставки имат много сходни свойства, въпреки че всяка от тях действа по-добре в различни видове продукти. Триклозанът например се използва по-често в течните сапуни, докато триклокарбанът се използва главно в твърдите сапуни. При пастите за зъби и водите за уста триклозан помага в борбата с микробната плака, причина за много проблеми с оралното здраве.оето ни дава увереност, че употребата на тези съставки от наша страна е безопасна за околната среда.

Безопасни ли са триклозанът и триклокарбанът?

Триклозан и триклокарбан са обявени за безопасни от експертните органи по целия свят, включително Научния комитет по безопасност на потребителите на Европа (SCCS) и Експертната група за преглед на козметичните съставки на САЩ (CIR). В допълнение, тъй като Центърът за осигуряване на безопасност и околна среда на Unilever (SEAC) непрекъснато следи най-новите научни данни, ние сме сигурни, че както триклозан, така и триклокарбан се използват безопасно в нашите продукти. SEAC също наблюдава нивата на триклозан и триклокарбан в околната среда, което ни дава увереност, че употребата на тези съставки от наша страна е безопасна за околната среда.

Ако считате, че триклозан и триклокарбан са безопасни, защо ги премахвате поетапно?

Ние отчитаме факта, че някои хора имат опасения относно потенциалното въздействие на триклозан и триклокарбан върху хората или околната среда и биха искали да използваме други начини за осигуряване на ползите за хигиената. Тъй като идентифицирахме безопасни и ефикасни алтернативи, успяхме да удовлетворим предпочитанията на потребителите и постепенно да премахнем тези две съставки.

Триклозан и триклокарбан причиняват ли антибиотична резистентност?

Някои учени изразиха опасения, че продуктите, които съдържат триклозан и триклокарбан, могат да причинят антибиотична резистентност. Тези опасения обаче са свързани с проучвания, които не отразяват начина, по който всъщност хората използват продуктите. В домашна среда няма доказателства, че нашите продукти застрашават ефикасността или увеличават риска от кръстосана резистентност към антибиотици. Експертни органи, включително Научния комитет по безопасност на потребителите на Европейския съюз, оцениха безопасността на триклозан и триклокарбан и не откриха основание за прекратяване на употребата на продукти, които съдържат тези съставки.

Как да разбера дали един продукт на Unilever съдържа триклозан или триклокарбан?

В нашите сапуни, пасти за зъби, продукти за миене на ръце и течности за баня подменихме триклозан и триклокарбан с редица алтернативни, включително естествени и вдъхновени от природата антибактериални съставки.

При новопридобитите търговски марки все още можете да откриете употребата на триклозан в някои продукти в списъка със съставки върху етикета. Когато придобиваме нова търговска марка или компания, ние полагаме усилия, за да гарантираме, че те спазват изискванията на нашите стандарти възможно най-скоро.

„Употребата на триклозан с максимална концентрация 0,3% в пастите за зъби, сапуните за ръце, сапуните за тяло/душ геловете и стик дезодорантите се счита за безопасна. Допълнителната употреба на триклозан с тази концентрация в пудрите за лице и коректорите за петна също се счита за безопасна.“

Европейски научен комитет по безопасност на потребителите
Back to top