Пропуснете до съдържание

Донори на формалдехид

Използваме консерванти, за да поддържаме продуктите за лична грижа в добро състояние: без тях те могат да се развалят от бактериите, дрождите и плесента. 

Жена поставя шампоан върху косата си под душа

Не използваме формалдехид като консервант или суровини, консервирани с формалдехид, в нашите продукти. Използваме обаче „донори на формалдехид“ като например диметил-диметилхидантоин (известен също като DMDMH) в някои продукти за грижа за дома и за лична грижа. Донорите на формалдехид освобождават ниски нива формалдехид през целия срок на годност на продукта, като го защитават от разваляне и в същото време остават в рамките на регулираните нива. Ние не използваме донори на формалдехид в нашите продукти за грижа за бебета.

Отговори на вашите въпроси

Какво представляват донорите на формалдехид?

Донорите на формалдехид имат широка употреба в продуктите за лична грижа в качеството си на безопасни и ефикасни консерванти. Те отделят малко количество формалдехид през целия срок за годност на продукта. Това бавно и ограничено освобождаване поддържа свежестта на продуктите, като гарантира много ниски нива на формалдехида. Типичните донори на формалдехид, които се използват в нашите продукти, включват DMDMH, имадазолидинил урея, диазолидинил урея, натриев хидроксил и метил глицинат.

Безопасни ли са донорите на формалдехид?

Регулаторите и учените по света са съгласни, че донорите на формалдехид са безопасни на нивата, които се използват в продуктите за грижа за дома и за лична грижа. Както независимата експертна група за преглед на козметичните съставки на САЩ, така и научната общност за безопасност на потребителите в Европа потвърдиха, че донорите на формалдехид са безопасни за употреба в козметичните продукти.

Както при всички съставки, които използваме в продуктите за грижа за дома и за лична грижа, ние непрекъснато следим новите научни изследвания и развитието на регулаторните рамки. Ние оценяваме всяка нова информация. Ако тази информация променя предишната ни оценка на риска, винаги предприемаме мерки.

Безопасни ли са донорите на формалдехид за децата?

Както и при възрастните, регулаторите и учените по света са съгласни, че донорите на формалдехид са безопасни за децата на нивата, които се използват в продуктите за грижа за дома и за лична грижа. Ние непрекъснато следим новите научни изследвания и регулаторното развитие, за да сме сигурни, че сме в крак с най-новите идеи и познания. Въпреки че са безопасни за употреба, ние не използваме донори на формалдехид в нашите продукти за грижа за бебета.

„Съставките, освобождаващи формалдехид, може да се използват безопасно в козметиката на нивата, установени в техните индивидуални оценки за преглед на безопасността на козметичните съставки.“

Международно списание за токсикология
Back to top