Пропуснете до съдържание

Натриев лаурет сулфат (SLES) и натриев лаурил сулфат (SLS)

Отстраняването на замърсяванията от дрехите, посудата и нашата кожа е важна част от ежедневния ни живот. От сапуните и пастите за зъби до перилните препарати, много продукти образуват пяна при употреба, която отключва почистващото им действие.

Съставките, които подпомагат това действие, се наричат повърхностноактивни вещества. Когато се използват с вода, те образуват пяна и придават на продукта свойството за отстраняване на замърсяванията. Две повърхностноактивни вещества, които допринасят за почистващото действие на продуктите по този начин, се наричат натриев лаурет сулфат (SLES) и натриев лаурил сулфат (SLS).

SLES и SLS имат отлични постижения в областта на безопасността и се използват от много години. Продължителният контакт на кожата ни с концентрирани количества SLES или SLS обаче може да причини раздразнения. Поради тази причина ние полагаме огромни грижи при дефинирането на състава на нашите продукти, за да минимизираме потенциалните раздразнения и в същото време да осигурим ефикасно почистващо действие.

Отговори на вашите въпроси

Безопасни ли са за употреба продуктите, които съдържат SLES и SLS?

Безопасността на SLES и SLS е била в центъра на много научни проучвания. Резултатите показват, че опасенията за връзка с рака, които се споделят от някои хора, са неоснователни. Нито един списък с карценогени, съставен от уважавани органи като Световната здравна организация, Международната агенция за изследване на рака или Европейския съюз, не включва SLES и SLS.

Научните прегледи на независимата експертна група за преглед на козметичните съставки (CIR) на САЩ установи, че SLES и SLS са безопасни за употреба в козметичните продукти и продуктите за лична грижа.

Те бяха преразгледани също като част от инициативата на Оценката на риска за хората и околната среда (HERA) на съставките в европейските почистващи продукти за домакинството. HERA предостави безпристрастна, прозрачна и научно-обоснована информация за безопасността. HERA достигна до извода, че те са безопасни и не са причина за опасения по отношение на употребата им от потребителите.

Безопасни ли са SLES и SLS за околната среда?

SLS и SLES са бързо и изцяло биоразградими. Нашите екологични оценки, които вземат под внимание тяхната широка употреба по целия свят, показват, че няма опасения за настоящите им нива на употреба.

Две усмихнати момичета мият съдове