Пропуснете до съдържание

Натриев лаурет сулфат (SLES) и натриев лаурил сулфат (SLS)

Отстраняването на замърсяванията от дрехите, посудата и нашата кожа е важна част от ежедневния ни живот. От сапуните и пастите за зъби до перилните препарати, много продукти образуват пяна при употреба, която отключва почистващото им действие.

Две усмихнати момичета мият съдове

Съставките, които подпомагат това действие, се наричат повърхностноактивни вещества. Когато се използват с вода, те образуват пяна и придават на продукта свойството за отстраняване на замърсяванията. Две повърхностноактивни вещества, които допринасят за почистващото действие на продуктите по този начин, се наричат натриев лаурет сулфат (SLES) и натриев лаурил сулфат (SLS).

SLES и SLS имат отлични постижения в областта на безопасността и се използват от много години. Продължителният контакт на кожата ни с концентрирани количества SLES или SLS обаче може да причини раздразнения. Поради тази причина ние полагаме огромни грижи при дефинирането на състава на нашите продукти, за да минимизираме потенциалните раздразнения и в същото време да осигурим ефикасно почистващо действие.

Отговори на вашите въпроси

Безопасни ли са за употреба продуктите, които съдържат SLES и SLS?

Безопасността на SLES и SLS е била в центъра на много научни проучвания. Резултатите показват, че опасенията за връзка с рака, които се споделят от някои хора, са неоснователни. Нито един списък с карценогени, съставен от уважавани органи като Световната здравна организация, Международната агенция за изследване на рака или Европейския съюз, не включва SLES и SLS.

Научните прегледи на независимата експертна група за преглед на козметичните съставки (CIR) на САЩ установи, че SLES и SLS са безопасни за употреба в козметичните продукти и продуктите за лична грижа.

Те бяха преразгледани също като част от инициативата на Оценката на риска за хората и околната среда (HERA) на съставките в европейските почистващи продукти за домакинството. HERA предостави безпристрастна, прозрачна и научно-обоснована информация за безопасността. HERA достигна до извода, че те са безопасни и не са причина за опасения по отношение на употребата им от потребителите.

Безопасни ли са SLES и SLS за околната среда?

SLS и SLES са бързо и изцяло биоразградими. Нашите екологични оценки, които вземат под внимание тяхната широка употреба по целия свят, показват, че няма опасения за настоящите им нива на употреба.

Back to top